Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych Spółka: PGE Systemy S.A. Nr ref: GKPGE/SYS/14/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 

 • Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w PGE Systemy SA
 • Zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych w PGE Systemy S.A. z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Zapewnienie skutecznej obsługi praw jednostki zgodnie z wymogami i terminami przewidzianymi w RODO w PGE Systemy (np. prawo dostępu do danych, prawo do bycia zapomnianym)
 • Prowadzenie analiz ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz analiz DPIA
 • Zapewnienie efektywnej realizacji wymogów „Privacy by design”
 • Raportowanie Zarządowi stanu bezpieczeństwa danych osobowych
 • Wykonywanie sprawdzeń zgodności i sprawozdań przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie Rejestru Czynności Przetwarzania Danych Osobowych
 • Zarządzanie procesem wydawania i ewidencjonowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • Udział w projektach IT związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 • Prowadzenie szkoleń z ochrony danych osobowych
 • Identyfikacja, ocena i monitorowanie ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 • Współpraca merytoryczna w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych z innymi Spółkami w ramach Grupy Kapitałowej

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: prawo, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji)
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa teleinformatycznego lub ochrony informacji
 • Znajomość ustaw i norm dotyczących bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości RODO
 • Praktyczne doświadczenie we wdrażaniu i nadzorowaniu dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych
 • Certyfikaty: CISSP, CISM lub CISA będą atutem
 • Zdolności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Komunikatywność
 • Samodzielność
 • Wysoka kultura osobista

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych