Referent/Specjalista w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami Spółka: PGE Dystrybucja Oddział Łódź Nr ref: ... Miejsce pracy: Łódź

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

 • Pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości, w tym: prawa użytkowania wieczystego, prawa własności gruntów, budynków, lokali, ograniczonych praw rzeczowych, w szczególności służebności przesyłu – w związku z budową i rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej .
 • Badanie stanu prawnego nieruchomości.
 • Prowadzenie korespondencji oraz przygotowywanie pism, dokumentów, projektów umów, porozumień, wniosków, zestawień związanych z działaniami i zadaniami realizowanymi przez Dział Regulacji Stanów Prawnych.
 • Współpraca z projektantami oraz weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie praw do nieruchomości.
 • Analiza umów, dokumentów przedkładanych do parafowania i podpisu, treści aktów notarialnych.
 • Uczestnictwo w negocjacjach oraz w finalizowaniu nabycia praw do nieruchomości poprzez czynności notarialne.
 • Prowadzenie stosownej dokumentacji w sprawach związanych z uzyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości na potrzeby inwestycyjne.
 • Współpraca z notariuszami, rzeczoznawcami, geodetami – w ramach działań regulacyjnych na potrzeby lokalizowanej infrastruktury elektroenergetycznej Spółki
 • Rejestracja i archiwizacja pism oraz innych dokumentów związanych z prowadzoną przez Dział działalnością.
 • Opracowywanie innych nie wymienionych powyżej dokumentów.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Oddziału Łódź w zakresie nabywania praw do nieruchomości na rzecz Spółki, dokonywanie niezbędnych w tej materii ustaleń i uzgodnień.

Profil kandydata :

 • Wykształcenie wyższe, specjalność: prawo lub administracja – mile widziane.
 • Wiedza z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa dotyczącego nieruchomości, prawa spółek handlowych, prawa budowlanego, prawa energetycznego  – mile widziana.
 • Dobra znajomość pakietu Microsoft Office, w szczególności Word i Excel.
 • Doświadczenie w pracy biurowej – mile widziane.
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • Odpowiedzialność i terminowość, kreatywność oraz zdolność do podejmowania nowych wyzwań.
 • Umiejętność planowania, ustalania priorytetów oraz organizowania  pracy.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Stabilną, ciekawą i interesującą pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia wiedzy i nowych umiejętności.