Kierownik Projektu Spółka: PGE Energia Odnawialna S.A. Nr ref: GKPGE/EO/DI/01/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Planowanie i organizacja procesu inwestycyjnego budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych w szczególności w ramach Południowo-Zachodniego Klastra Energii
 • Zarządzanie projektami inwestycyjnymi od strony formalnej, technicznej i finansowej (budżetowej)
 • Analiza potencjalnych lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych pod kątem wykonalności technicznej i finansowej
 • Zabezpieczenie terenów pod lokalizację farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Inicjalizacja i prowadzenie procedur planistycznych, środowiskowych, przyłączeniowych w zakresie powierzonych inwestycji
 • Inicjalizacja i koordynacja procesu uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszelkich innych zgód i pozwoleń związanych z inwestycją PV
 • Monitorowanie decyzji urzędowych i procedur administracyjnych powierzonych inwestycji
 • Planowanie i organizowanie prac przygotowawczych i projektowych niezbędnych do budowy
 • Analiza, weryfikacja i opiniowanie dokumentacji formalnej i technicznej projektów PV, udział w procesach due dilligence
 • Przygotowanie i kontrolowanie harmonogramu powierzonych inwestycji
 • Wykonywanie analizy kosztów inwestycji (wycena robót, budżetowanie projektu), wspieranie procesu tworzenia budżetów projektów inwestycyjnych
 • Udział w procesie tworzenia i składania ofert przetargowych na Generalnego Wykonawcę i pozostałych dostawców oraz nadzór nad ich pracami
 • Koordynacja procesów budowlanych z punktu widzenia zgodności z projektem, pozwoleniem na budowę oraz normami prawa budowlanego i technicznymi we współpracy z zespołem inspektorów nadzoru
 • Nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót zgodnie z przyjętym harmonogramem
 • Kontrola zgodności wykonanych robót z dokumentacją, umowami inwestycyjnymi
 • Koordynowanie współpracy z wykonawcami, dostawcami i usługodawcami (usługi projektowe oraz budowlano-montażowe)
 • Aktywne rozwiązywanie problemów w ramach powierzonych inwestycji
 • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji części inwestycyjnej powierzonych inwestycji
 • Dostarczanie danych do sprawozdań i statystyk na potrzeby Organizacji oraz zewnętrznych Interesariuszy związanych z realizacją powierzonych inwestycji
 • Współtworzenie standardów technicznych i wykonawczych instalacji fotowoltaicznych w GK PGE

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe w kierunku technicznym (preferowane kierunki: budownictwo, elektroenergetyka lub pokrewne)  Minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Projektu (Project Manager) w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych lub infrastrukturalnych (preferowane branże: energetyka, OZE, PV)
 • Znajomości procesu inwestycyjnego, w tym kwestii administracyjnych i prawnych związanych z zarządzaniem projektami budowlanymi
 • Znajomość prawa budowlanego, ustaw i rozporządzeń infrastrukturalnych
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz koordynowania przedsięwzięć o wysokim stopniu złożoności.
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne oraz umiejętności pracy w zespole
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • Bardzo dobra znajomość obsługi MS Office, w szczególności Excel, Word, MS Project (mile widziana znajomość SAP)
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Mobilność
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – mile widziane
 • Dobra znajomości branży i rynku OZE / PV – mile widziane

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i zaangażowania oraz pakiet benefitów
 • Przyjazną atmosferę w pracy
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych