Dyżurny Elektroenergetyk Spółka: PGE Energia Odnawialna S.A. Nr ref: GKPGE/EO/BEM/01/2018 Miejsce pracy: EW Grajówka, Gorzupia, Żagań I i II (woj. lubuskie), EW Januszkowice, Krępna oraz Krapkowice (woj. opolskie)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Prowadzenie ruchu i eksploatacji elektrowni wodnej, w szczególności:przygotowanie turbozespołów do remontów i przejęcia z remontu do ruchu, przeprowadzanie oględzin, przeglądów, konserwacja maszyn i urządzeń, pełnienie dyżurów domowych
 • Sprawowanie nadzoru nad należytą i bezawaryjną pracą urządzeń energetycznych
 • Realizacja planów przeglądów konserwacji i remontów oraz współudział w ich aktualizacji
 • Prowadzenie dokumentacji ruchowej
 • Obsługa urządzeń pomocniczych (m.in . czyszczarka krat)
 • Prace gospodarcze związane z utrzymaniem porządku na terenie obiektu

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie średnie kierunkowe o profilu elektrycznym / energetycznym / elektromechanicznym / mechanicznym
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe w dziale utrzymania ruchu lub dziale technicznym
 • Świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 15 kV
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy, sumienność i dokładność
 • Pełna sprawność psychoruchowa

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Zatrudnienie w spółce będącej częścią największej krajowej Grupy Kapitałowej sektora energetycznego
 • Przyjazną atmosferę w pracy